amuletstore.in.th น้อมเก้าพระเครื่อง น้อมเก้าพระเครื่อง
หัวข้อ หลวงปู่บุญมี วัดกลุ่มบ้านยโส จันทบุรี วัตถุมงคล องค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม
รายละเอียด
 
หลวงปู่บุญมี วัดกลุ่มบ้านยโส จันทบุรี
ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้ว ก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนา หรือ ตัวศาสนา แต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนา ฉะนั้นท่านจึงเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งสาม อย่างนี้ว่า "มรรค" อันแปลว่า "หนทาง" ตัวศาสนาคือ "ความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าใน" ความเป็นจริงในธรรมชาติของความเป็นจริงๆที่เปิดอยู่ เป็นอยู่ ซึ่งถ้าได้นำมาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้ว ก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ ฉะนั้นสุขและทุกข์ จึงไม่ใช่เป็นของจริง
พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักตนเองให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเอง เพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริง "จิตเดิม" ของมนุษย์นั้น เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจ เสียใจ หรือ ความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขณะนั้น มันไม่หลงอยู่ในอารมณ์ จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมา แล้วก็เกิด ความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น 
สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ แต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกัน หรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้น หลักของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆ หรือด้วยการเดา หรือการคิดเอาเอง หลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือ ความรู้เท่าความจริง ตามความเป็นจริงนั้นเอง ถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้ว การสอนก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้ แม้จะฟังคำสอนเท่าใด ก็เหมือนกับไม่ได้ฟัง
พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น แต่ไม่สามารถจะทำแทนได้ เพราะธรรมชาติทั้งหลาย หรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเอง คำสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทาง หรืออุปมาอุปมัย เพื่อนำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริง ถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะเป็นทุกข์ เหมือนดังตัวอย่างว่า เรามาใช้คำว่า" สังขาร" เมื่อเราพูดถึงร่างกาย แต่ความจริงนั้น เราหารู้จักความเป็นจริงของ "สังขาร" นี้ไม่ เราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสังขารนี้ ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้ เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้น
เรื่องของบุญกุศลอานิสงส์ผลบุญนั้น หากเราได้สร้างได้สะสมมาในอดีตชาติแล้ว ปัจจุบันเราก็จะได้ผลบุญนั้นมาช่วยค้ำจุนชีวิต มาช่วยเสริมโชคลาภ แม้ปัจจุบันก็ควรที่จะสะสมบุญกุศลไว้ บุญกุศลนี้ไม่จำเป็นต้องได้มาจากการบริจาคทำบุญหรอก แค่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เจริญภาวนากรรมฐานเป็นนิตย์ไม่ประพฤติผิดผิดศีล 5 แค่นี้ก็เป็นบุญแล้ว
หลวงปู่บุญมี ท่านมักกล่าวแก่ญาติโยมเสมอว่า "หากพวกเราทั้งหลายเป็นคนมีศีลมีธรรมความสุขทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหน แต่ก็จะเกิดแต่เราทุกคนทุกวันนี้ที่เราทุกคนเจอแต่ความวุ่นวายก็เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักศีลธรรมกันแล้ว" 
หลวงปู่บุญมีท่านนั้นนับว่าเป็นเป็นผู้ที่ใฝ่ในทางธรรม ตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย เพราะเมื่อครั้งเป็นเด็กนั้น ขณะที่เด็กอื่นเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปวิ่งเล่นกัน แต่เด็กชายบุญมีกลับเข้าวัดไปหัดสวดมนต์ จนขนาดเมื่ออายุ 7 ขวบ ก็สามารถสวดมนต์เจ็ดตำนานได้อย่างคล่องแคล่ว จนเมื่ออายุได้สิบกว่าขวบก็บวชเป็นสามเณร และได้ศึกษาทั้งในทางธรรมและกรรมฐาน ซึ่งเมื่ออายุได้ 15 ขวบก็สามารถขึ้นเทศนาได้อย่างช่ำชองและมีญาติโยมนิมนต์ให้สามเณรบุญมีนั้นขึ้นเทศนาอยู่เสมอ สอบตอนอายุได้ 22 ปีโยมบิดาและมารดาจึงให้หลวงปู่บุญมีได้อุปสมบท เมื่ออุปสมบทแล้วโยมมารดาและโยมตา คือ ตาด้วง แก่นแก้ว ได้พาพระภิกษุบุญมี มาฝากอยู่กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีศักดิ์เป็นหลวงลุงแท้ๆของหลวงปู่บุญมี พระภิกษุบุญมีท่านก็ได้ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่มั่นและเมื่อถึงเวลาหลวงปู่บุญมีท่านจึงกราบขอหลวงปู่มั่นออกเดินธุดงค์ และเมื่อได้ออกเดินธุดงค์หลวงปู่บุญมีท่านก็เล่าว่า ในความคิดตอนนั้นก็อยากไปกราบครูบาอาจารย์หลายองค์เพราะตั้งใจอยากที่จะศึกษาในสรรพวิชาต่างๆจากครูบาอาจารย์ เมื่อตั้งหลักได้จึงออกเดินธุดงค์มุ่งสู่ภาคตะวันออก จุดมุ่งหมายก็อยากมากราบหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เมื่อหลวงปู่บุญมีท่านเดินธุดงค์มาถึงปราจีนบุรีก็มุ่งหน้าสู่วัดบางกระเบา เพื่อกราบและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อจาดในทันที
เมื่อหลวงพ่อจาดได้ทราบว่าหลวงปู่บุญมีนั้นเป็นศิษย์และเป็นหลานของหลวงปู่มั่น หลวงพ่อจาดท่านก็รับหลวงปู่บุญมี ในทันที หลวงปู่บุญมีท่านได้อยู่เรียนและรับใช้หลวงพ่อจาดได้ 3 พรรษา ซึ่งหลวงพ่อจาดท่านก็เมตตาแก่หลวงปู่บุญมียิ่งนัก ได้สอนสรรพวิชาทั้งหลายทั้ง มนต์บังไพร ทั้งมนต์คงกระพันแคล้วคลาดและมนต์จักนาราย มนต์กัจจาย จนหมดสิ้น โดยเฉพาะวิชาลงเสกจานชนวนที่เป็นต้นวิชาแบบเฉพาะ ที่จะจารและเสกชนวนโลหะก่อนที่จะนำไปสร้างเป็นวัตถุมงคล ซึ่งหลวงปู่บุญมีท่านเล่าว่าในสมัยนั้นเมื่อหลวงพ่อจาดท่านจะสร้างวัตถุมงคลครั้งใดท่านก็จะนำแผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงมาจารมือและปลุกเสกเองทุกแผ่น ก่อนที่จะนำไปหลอมรวมกันเพื่อจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลและทุกครั้งที่เมื่อช่างนำชนวนที่หลวงพ่อจาดท่านได้จารและปลุกเสกแล้วไปหลอม ก็ปรากฏว่าแผ่นชนวนนั้นไม่หลอมละลายอยู่พักใหญ่ เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจึงค่อยหลอมละลายรวมเป็นชนวน และเมื่อได้สร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วทุกครั้งที่จัดสร้างก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่ผู้บูชาจนเป็นที่กล่าวขานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันหลวงปู่บุญมีท่านบอกว่าเมื่อท่านจัดสร้างวัตถุมงคลทั้งใด ท่านก็จะจารแผ่นชนวนและปลุกเสกชนวนในตำรับวิชาของหลวงพ่อจาดก่อนทุกครั้ง แล้วจึงให้ช่างนำแผ่นฉนวนนั้นไปหลอมสร้างเป็นวัตถุมงคล ในครั้งนี้หลวงปู่บุญมีท่านก็จารแผ่นชนวนนั้นจำนวน 500 กว่าแผ่นเพื่อจัดสร้าง องค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม (นาคสิทธิ์) ทั้งแบบองค์บูชาและแบบห้อยคอ
สำหรับเรื่องราวการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมีท่านนั้น ทุกรุ่นทุกพิมพ์ ทุกอย่างท่านจะผสมผสานด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลว่านมหามงคลที่กล่าวว่า เป็นมหามงคลนั้นก็คือว่าทุกชนิดที่หลวงปู่บุญมีท่านนำมา เป็นมวลสารพิเศษนั้น ล้วนแต่เป็นของดีที่หายากและมีสรรพคุณและอานุภาพมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว และยิ่งหลวงพ่อท่านนำมาอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกก็ยิ่งเพิ่มพลังอำนาจเข้าไปอีก ดังเช่นมวลสารที่เด็ดในด้านโภคทรัพย์ที่มีพลังอานุภาพเสริมทรัพย์เสริมลาภหนุนดวงและเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมที่รู้จักกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ยุคปัจจุบันนี้หายากยิ่งกว่าทองคำเสียอีกนั่นก็คือ ไม้เสน่ห์จันทร์ขาว ว่านเสน่ห์จันทร์ทุกชนิด ผงราชันย์ดำ ซึ่งนำมารวมกับผงไม้พรานหลง ซึ่งเมื่อนำหมายภารโรงนี้มาอธิษฐานจิตปลุกเสกประจุอาคมแห่งเมตตา 108 พระเวทย์ เรียกโชคลาภเรียกทรัพย์นั้นแล้ว ก็จะทำให้อานุภาพพลังอิทธิฤทธิ์ในไม้พรานหลงนั้นมีพลังอานุภาพทวีคูณยิ่งขึ้นไป และข้อสำคัญในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนั้น หลวงปู่บุญมีท่านก็จะเน้นเรื่องฤกษ์ผานาทีในการปลุกเสกเป็นอย่างมาก โดยท่านจะกำหนดฤกษ์แบบโบราณคือ ท่านจะใช้ฤกษ์แห่งการตั้งตัว สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะ ฤกษ์แห่งความ มั่นคง คือ "ภูปาโรฤกษ์" ซึ่งอยู่ในยามราตรี เป็นยามที่มีเมตตามหานิยมที่สุดมาก คือ จะมีแต่คนให้ความรักความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ หลวงปู่บุญมีท่านอย่างพิถีพิถันในการปกเสก คือ ปลุกเสกเดี่ยว จนมั่นใจว่าสมบูรณ์พร้อมด้วยพลังอานุภาพ ความศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของตัวท่านเองเลย มุ่งแต่ให้วัตถุมงคลรุ่นนี้มีพุทธคุณเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดนำไปบูชาหรือพกพาติดตัวก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีโชคลาภ ทำมาค้าขายขึ้น มีเมตตามหานิยม
องค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม (นาคสิทธิ์) วัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังแห่งมหาเมตตาโชคลาภครบทุกประการ ใครได้บูชาก็จัดเสริมความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ตนเอง ทั้งยังหนุนดวงชะตาราศีให้มีแต่ดีมีแต่ทางสำเร็จในสรรพสิ่งในชีวิตหน้าที่การงานทั้งประสบความสำเร็จในโชคลาภและที่สำคัญเมื่อท่านใดบูชาองค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดมนี้ ติดตัวไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนไปที่แห่งใดก็จะมีแต่ผู้คนคอยช่วยเหลือค้ำจุน ทั้งนี้หลวงปู่ท่านบอกว่า "เมื่อได้บูชาองค์ปู่ ฤาษีสิทธิโคดมแล้วจะไปไหนหรือทำการสิ่งใดก็จะมีเทวดาช่วยเปิดทาง" เมื่อเทวดาช่วยเปิดทาง และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุน มีทานบารมี ขององค์ปู่ฤาษีคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จโดยง่ายดาย เรื่องโชคลาภก็จะมีเข้ามาเพราะมีเทวดาเปิดทางแห่งโชคลาภให้และที่สำคัญก็จะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะคล่องแคล่วปลอดภัยและกันของไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วย
องค์ปู่ฤาษีโคดม ขนาดบูชาสูง 15 นิ้ว ฐาน 4×7 นิ้ว เนื้อชนวนมหายันต์ผสมเนื้อชนวนระฆังเก่า สร้าง 399 องค์
รูปหล่อลอยองค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม เนื้อเงิน สร้างจำนวน 99 องค์ มีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์
รูปหล่อลอยองค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม เนื้อนวะ สร้างจำนวน 299 องค์ มีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์
รูปหล่อลอยองค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม เนื้อขันลงหิน สร้างจำนวน 799 องค์ มีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์
รูปหล่อลอยองค์ปู่ฤาษีสิทธิโคดม เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 1,299 องค์ มีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์
พระผงปู่ฤาษีสิทธิโคดม เนื้อว่านแดงแรงฤทธิ์ ฝังตะกรุดเงิน 5 ดอก สร้างจำนวน 999 องค์
พระผงปู่ฤาษีสิทธิโคดม เนื้อว่านขาว ฝังตะกรุดเงิน 1 ดอก สร้างจำนวน 1,599 องค์
ลูกอมนางพญา
สุดยอดพุทธคุณแห่งเมตตามหานิยม เป็นที่รักที่ชื่นชมแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ บูชาแล้วเสริมเรื่องเมตตาติดต่อเจรจาพูดคุยกับผู้ใดก็มีแต่สำเร็จเสริมเรื่องหน้าที่การงานผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู ช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานก้าวหน้า บูชาแล้วเสริมเรื่องเมตตาค้าขาย ช่วยให้การเจรจาค้าขายประสบความสำเร็จ ลูกค้าชื่นชอบ อยากซื้อของร้านเรา ทำให้ขายดิบขายดี และยังเสริมในเรื่องโชคลาภ
ลูกอมนางพญา เนื้อพิเศษ ฝังตะกรุดเงิน 7 ดอก ปิดทองคำเปลวเสกนะกาหลง 1 แผ่น ตะกรุดเงินนี้หลวงปู่บุญมีท่านลงด้วยนะจับจิต นะจับใจ นะจับเงิน นะจับทอง จับเจ้าทรัพย์นับเป็นลูกอมนางพญาที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยม ลูกอมนางพญาเนื้อดำ สร้าง จำนวน 799 ลูก
ลูกอมนางพญา เนื้อผงพุทธคุณสีม่วง สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีขาว ปัดทองบางส่วน ลูกอมนางพญาสร้างจำนวน 1299 ลูก
หลวงปู่บุญมีท่านได้บอกว่าถึงการใช้เวทมนต์คาถาและการบูชาเครื่องรางของขลังว่า คาถาทุกบทและเครื่องรางของขลังทุกอย่างนั้น ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ ความดีความเด่นเท่ากัน เพราะว่าพระคาถาและเครื่องรางของขลังนั้น เป็นเสมอดั่งทองคำ อันทองคำจะมีประโยชน์ จะมีคุณค่า ก็ด้วยความรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ ซึ่งจะมีคุณค่า ก็ด้วยคนรู้จักใช้ รู้จักประโยชน์ของมัน ฉันใดก็ดีพระคาถาทุกบท และเครื่องรางของขลังทุกอย่างทุกชนิดก็เช่นเดียวกัน ทุกบททุกอักขระที่มีคุณค่ามหาศาล ถ้ารู้จักใช้ ให้เป็นประโยชน์นั้น ศรัทธาความตั้งมั่นอันบริสุทธิ์เป็นหลักสำคัญในการที่มนจะขลัง ในการที่จะใช้ของดีเครื่องรางของขลังให้มีพลังอานุภาพ ถ้าการบูชาการใช้ทหารนั้นเกิดจากศรัทธาที่ออกมาจากใจแล้ว ความเชื่อมั่นนั้นยอมจะบังเกิดผล แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ว่า เชื่อในสิ่งใดก็ตาม อย่าเชื่อจนงมงาย ต้องพิจารณาให้มีเหตุผลจึงเชื่อ
บารมีความเมตตาที่ปรากฏสู่ญาติโยม และลูกศิษย์ลูกหานั้นก็ด้วยจากบารมีอันแก่กล้าที่หลวงปู่บุญมีท่านปฏิบัติมาตลอดไม่ว่าหลวงปู่ท่านจะหยิบจับปลุกเสกสิ่งใดหรือเปล่ามนต์ใดใดให้แก่ใครก็จะบังเกิดผลความศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้ได้เห็นใช้ได้พบเจอแน่นอน อยาก คุณอรุณ ทองปานน้อย อยู่จังหวัดตราด ได้นำภัตตาหารเพลมาถวายที่วัดหลวงปู่ และได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ตัวของคุณอรุณนั้น เคารพนับถือหลวงปู่ท่านเป็นอย่างมาก และมากราบหลวงปู่ท่านบ่อยมาก ตอนนั้นลูกสาวตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้สักทีเลยถ้ามาจากหลวงปู่และหลวงปู่ท่านก็ทำพิธีเสริมดวงและก็ลงทองให้ และหลวงปู่ท่านก็ให้พระปิดตาจับลูกสาวมา 1 องค์ แล้ว บอกว่าถ้าจะไปสมัครงานที่ไหนอีก ก็ให้บูชาพระปิดตานี้ติดตัวไปด้วย หลังจากนั้นลูกสาวไปสมัครงานอีก 4-5 ที ไม่กี่วันก็มีบริษัทเรียกตัวมาครั้งเดียว 3 บริษัทเลยและลูกชายคนเล็กดวงไม่ดีโดนรถชนและที่ทำงานก็มีปัญหากับหัวหน้าคนใหม่ ก็เลยพามากราบหลวงปู่ท่านอีกหลวงปู่ท่านก็ทำพิธีเสริมดวงและลงทองให้หลังจากนั้นลูกชายก็มาเล่าว่า หัวหน้าที่ทำงานเขาดีขึ้น และก็ไม่มีเรื่องกันแล้ว แถมยังสนิทแบบเป็นกันเองกว่าเดิมอีกด้วย คุณอรุณก็เลยมาบูชาเหรียญหลวงปู่ไปให้ลูกชายบูชาติดตัวด้วย
ทุกวันนี้ในแต่ละวันนั้นก็จะมีญาติโยมเดินทางมาเพื่อให้หลวงปู่ท่านทำพิธีเสริมดวง ทำวิธีลงทองให้ตลอด เมื่อผู้เขียนได้สอบถามแต่ละท่านต่างก็ได้คำตอบว่าเคยมากราบหลวงปู่หลายครั้งแล้ว บางท่านก็บอกว่าญาติญาติที่มากราบหลวงปู่ท่านกลับไปแล้วก็ดวงดีขึ้น หรือ บางท่านก็บอกว่าเคยเห็นเพื่อนที่สนิทกันเขาดวงไม่ดีแล้วเขามากราบหลวงปู่ให้หลวงปู่ท่านทำพิธีเสริมดวงให้ เพราะทำแล้วดวงเขา และทุกๆอย่างที่มีปัญหาอยู่กับกลายเป็นดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย พอตัวเราเองดวงตกก็เลยมากราบให้หลวงปู่ท่านทำพิธีให้ และบางท่านก็บอกว่าได้อ่านจากหนังสือแล้วศรัทธาหลวงปู่ก็เลยตั้งใจมากราบ

วันที่สร้าง

8/25/2016 11:37:27 AM
จำนวนคนอ่าน 1528
หน้าแรก | วัตถุมงคล | เรื่องพระน่ารู้ | วิธีการสั่งจอง | เกี่ยวกับเรา

Copyright©2008 amuletstore.in.th All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
powered by siamfocus.com